Mažiausi leistini augalų sodinimo atstumas iki kaimynų sklypo ribos