Grąžinimo teisė

Šios prekių grąžinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens (toliau – Pirkėjas), įsigyjančio prekes e-parduotuvėje www.medeliunamai.lt ir „Medelių namai“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Įsigydamas prekes Pirkėjas sutinka šių Taisyklių laikytis.

 1. Kokybiški augalai yra nekeičiami ir pinigai už juos negrąžinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738,, Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo, kurio 15 punkte teigiama, jog „Augalai, gyvūnai ir tinkamos kokybės maisto prekės nekeičiami ir negrąžinami“.
 2. Netinkamos kokybės prekės į tinkamos kokybės prekes keičiamos arba yra grąžinama sumokėta pinigų suma Civilinio kodekso 6.363 ir 6.364 straipsniuose nustatyta tvarka.
 3. Pirkėjas norėdamas grąžinti prekes, privalo:
  • Susisiekti su Pardavėju;
  • Pateikti kokybės neatitikimą patvirtinančius įrodymus: nuotraukas, video medžiagą ir kt.;
  • Pirkimą patvirtinantį dokumentą (jeigu vartotojas nepateikia prekės pirkimo–pardavimo dokumento, prekė keičiama arba vykdomi kiti prašyme nurodyti vartotojo reikalavimai tik pardavėjui sutikus) bei užpildyti grąžinimo formą;
  • Visus dokumentus pirkėjas privalo pateikti Pardavėjui elektroniniu paštu (info@medeliunamai.lt), bet ne vėliau kaip per tris dienas nuo kokybės neatitikimų nustatymo.
 1. Nustačius kokybės neatitikimus Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo prekės grąžinimo dienos.
 2. Prekės negrąžinamos jei:
  • Pirkėjas nesilaikė Pardavėjo priežiūros rekomendacijų (laistymo, dengimo ir kitų) ir dėl šios priežasties augalai neišgyveno, sušalo;
  • Augalai neišgyveno arba nukentėjo dėl gamtinių reiškinių;
  • Pirkėjas nepateikė kokybės neatitikimo patvirtinančių dokumentų.
 1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
 2. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.